Možemo li Faro konvenciju primijeniti u Cresu?

U sjedištu Zajednice Talijana Cres održana je radionica o Faro aplikacijama na kojoj su sudjelovali predstavnici TZ Cres, Grada Cresa, Creskog muzeja, lokalnih OPG-a i nekoliko osoba zainteresiranih za lokalnu baštinu.

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci, Biserka Dumbović Bilušić, upoznala je sudionike s načelima Faro konvencije i problemima koji otežavaju njenu provedbu. Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Faro konvencija) usvojena je 2005. godine, a Hrvatski sabor ju je ratificirao 2007. godine. Konvencija promovira inovativan pristup baštini, koji podrazumijeva da se cjelokupnom problematikom baštine ne bi trebali baviti samo stručnjaci i javna uprava već svi građani i društvo u cjelini.

Uočeno je da je gotovo 10 godina od usvajanja konvencije učinjen vrlo mali napredak u njenoj primjeni, prvenstveno zbog složenosti provedbe njenih načela. Vijeće Europe je stoga razvilo tzv. Faro aplikacije o kojima je na radionici govorila Tanja Kremenić, asistentica na projektu. Aplikacije predstavljaju neku vrstu okvirnog modela za primjenu konvencije unutar određene zajednice, a nastale su kao rezultat analize praktičnih primjera primjene konvencije u nekoliko europskih gradova.

Pilot projekt lokalnog razvoja temelji se na načelima Faro konvencije pa je logično da se baš na području otoka Cresa pokuša formirati tzv. „baštinsku zajednicu” koja bi bila nositelj provedbe aplikacija“ rekla je Tatjana Lolić, koordinatorica pilot projekta u Ministarstvu kulture koja je također sudjelovala na radionici.

Sudionici radionice podržali su ideju da se u Cresu pokuša primijeniti aplikacija pod nazivom „Baštinska šetnja“ kojom bi se formirala skupina lokalnih stanovnika zainteresiranih za „oživljavanje“ i promociju stare gradske jezgre i njene bogate, ali većini skrivene i nepoznate baštine. Na kraju radionice je zaključeno da ideja formiranja „baštinske zajednice“, odnosno uključivanja određenog broja ljudi u realizaciju aplikacije zanimljiva, ali i izazovna za njene pokretače. Rad na podrobnijoj razradi ideje o organiziranim šetnjama starim gradom i okupljanju većeg broja zainteresiranih stanovnika nastavit će se u rujnu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 10 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>