Otočna razvojna agencija d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Otočna razvojna agencija d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) na radno mjesto: stručni/a suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata.

 

 

Poslodavac: Otočna razvojna agencija d.o.o.
Radno mjesto: stručni/a suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata
Mjesto rada: Cres
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u periodu od 12 mjeseci u punom radnom vremenu
Objava natječaja: 15. ožujka 2018. godine
Rok za prijavu: 22. ožujka 2018. godine

 
Opis posla:
• Pružanje pomoći u pripremi projektne dokumentacije za nacionalne i EU fondove,
• Sudjelovanje u organizaciji radionica i edukacija,
• Pružanje pomoći u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala, izrađivanje zapisnika,
• Priprema materijala za objavu na mrežnim i društvenim stranicama Otočne razvojne agencije,
• Pomoć u izrađivanju godišnjih radnih i financijskih izvješća za potrebe Otočne razvojne agencije kao i za potrebe izvršenih projekata,
• Ostali administrativni poslovi.

 
Uvjeti:
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomije,
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• znanje rada na računalu.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju također:
• biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
• ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,
• moraju imati manje od 30 godina starosti.

 
Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:
1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. motivacijsko pismo,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrda o završenom studiju),
4. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku, ne stariju od 6 mjeseci),
5. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih,
6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 
Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju uvjeta.

 
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, s kandidatima će se po potrebi obaviti razgovor (intervju).
Odluku o izboru kandidata donosi Poslodavac, vodeći računa o životopisu, interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata te rezultatima eventualnog razgovora (intervjua).

 
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i Otočne razvojne agencije d.o.o.

 
Stručno osposobljavanje obavlja se:
• na temelju pisanog ugovora s Otočnom razvojnom agencijom d.o.o.,
• prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
• pod vodstvom mentora.

 

Dostava prijava:
Prijave se dostavljaju putem pošte, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:
OTRA d.o.o., Creskog statuta 15, 51557 Cres, s naznakom – “Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”
Informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi e-pošte: tanja@pplr-otokcres.info ili na broju telefona 091/739-9606.

 

Otra_Logo_signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 19 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>