Arhiva autora Walter

Predstavljanje studije i otvorenje izložbe o creskim krajobrazima
PPLR PLAKAT IZLOZBA CRES ODREZAN

Studija krajobraza otoka Cresa rezultat je istraživanja provedenog tijekom 2015. godine u sklopu Pilot projekta lokalnog razvoja (PPLR) otoka Cresa. Krajobraz otoka je prepoznat kao jedan od glavnih resursa i temelj za promišljanje o njegovoj budućnosti. Popratna izložba predočava ne samo rezultate studije, već i iskustva samog istraživanja. Očuvana priroda u vidu morskih obala, Vranskog jezera, šumske vegetacije, raznolikost krških reljefnih

Više
Rezultati PPLR-a predstavljeni Pododboru za kulturu, raznolikost i baštinu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe
PPLR_Ugo_Cipar3

Voditelj PPLR-a dr. Ugo Toić sudjelovao je na sjednici Pododbora za kulturu, raznolikost i baštinu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja je 27. listopada održana u ciparskom gradu Limassol. Jedna od točaka dnevnog reda sastanka bila je i rasprava o Okvirnoj konvenciji Vijeća Europe o ulozi kulturne baštine za društvo (Faro konvencija) te Europskoj konvenciji o krajolicima (Florentinska konvencija), odnosno o kulturnoj i prirodnoj baštini

Više
Održana 7. sjednica Upravnog odbora
PPLR 009m

U utorak, 20. listopada, održana je 7. sjednica Upravnog odbora PPLR-a. Na dnevnom redu bili su izvještaj o provedbi projekta, prijedlog institucionalizacije PPLR-a na nacionalnoj razini, te prijedlog okvira Strategije razvoja otoka Cresa. Podnoseći izvještaj o provedbi projekta od protekle sjednice održane u srpnju, voditelj projekta dr. Ugo Toić istaknuo je da je Vijeće Europe osiguralo sredstva za rad do kraja godine, a tek treba utvrditi

Više