Monthly Archives: November 2018

UMIJEĆE SUHOZIDNE GRADNJE NA UNESCO-VOM REPREZENTATIVNOM POPISU NEMATERIJALNE BAŠTINE

Odlukom UNESCO-ova Međuvladina odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, na sjednici u Port Louisu u Mauricijusu, „Umijeće suhozidne gradnje“ uvršteno je na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva. To je višenacionalna nominacija u kojoj osim Hrvatske sudjeluju i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Slovenija, Španjolska i Švicarska. U obrazloženju odluke stoji: "Umijeće suhozidne gradnje podrazumijeva obradu

Read more