Sastanak radne skupine za terensko istraživanje krajobraza otoka Cresa

U petak, 12. lipnja, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu održan je prvi sastanak proširene radne skupine za terensko istraživanje krajobraza otoka Cresa. Osim uobičajenih članova iz PPLR-a, ministarstava zaštite okoliša i kulture, Agronomskog fakulteta i Instituta OIKON, pridružili su se i studenti krajobrazne arhitekture te njihovi mentori (za tipološku klasifikaciju krajobraza, za likovnu interpretaciju, te za etnografsko istraživanje).

Kako bi se oformila skupina za terenski rad, krajem svibnja upućen je javni poziv studentima i mladim diplomiranim krajobraznim arhitektima te potencijalnim mentorima. Odaziv je bio  dobar te se okupilo sedmero studenata s iskazanim vještinama u likovnom izražavanju, analizi krajobraza i/ili poznavanju metoda tipologije krajobraza te voljnih stjecanja novih znanja i iskustava, kao i tri mentora.

Ciljevi zagrebačkog sastanka bili su međusobno upoznavanje članova novoformirane radne skupine, upoznavanje s načelima i dosadašnjim radom unutar Pilot projekta kao i s dosadašnjim rezultatima pripremnog rada krajobrazne studije, te definiranje okvirnog programa rada tokom prvog terenskog obilaska.

Već sljedećeg tjedna započinju pripremne radnje: studenti će u konzultacijama s mentorima izrađivati podloge i analize za tipološku klasifikaciju, odraditi prethodnu pripremu i trening za provođenje intervjua s lokalnim stanovništvom i stručnjacima, osmisliti tehniku likovne interpretacije te u konzultacijama s Jedinicom za provedbu Pilot projekta odrediti najprikladnije rute obilaska otoka.

Druga faza krajobrazne studije otoka Cresa, u koju spada i najavljeno terensko istraživanje, provest će se od lipnja do listopada ove godine i to u dva navrata. Prvi terenski obilazak predviđen je od 7. do 10. srpnja, nakon kojeg će se sažeti prvi rezultati i opažanja. Drugi terenski obilazak otoka predviđen je u listopadu.

Svi sudionici sastanka izrazili su veselje radu na ovakvoj interdisciplinarnoj studiji koja za razliku od uobičajenih prostornih analiza sadrži novitete u istraživanju krajobraza jer uključuje i likovnu interpretaciju te etnografsko istraživanje koje kroz intervjue s lokalnim stanovništvom i posjetiteljima nastoji definirati simboličko značenje krajobraza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>