U Makedoniji održan 17. koordinacijski sastanak PPLR-a

U planinskom naselju Lazaropole na zapadu Makedonije, u nacionalnom parku “Mavrovo”, održan je 17. koordinacijski sastanak Pilot projekata lokalnog i regionalnog razvoja na kojem su sudjelovali predstavnici PPLR-a sa Cipra, iz Hrvatske i Makedonije, uz voditeljicu PPLR-a Anne Pisot i predstavnika Vijeća Europe Mikhaëla de Thysa. Na sastanku su podnesena izvješća o stanju projekata u pojedinim državama te dogovoreni planovi aktivnosti do kraja godine kako bi se dostigli očekivani rezultati i kako bi u 2016. godini projekti mogli nastaviti samostalno djelovati.

Na početku sastanka sve okupljene je u ime domaćina pozdravio programski koordinator makedonskog PPLR-a Borče Nikolovski, prenijevši i pozdrave makedonske ministrice kulture, a uvodno je dnevni red i ciljeve sastanka obrazložio Mikhaël de Thyse.

Ugo Toić podnio je izvješće o stanju hrvatskog PPLR-a „Otok Cres“, a Tanja Lolić o naporima za pronalaženje najboljeg načina za institucionalizaciju projekta. Jedinica za provedbu projekta na Cresu djeluje s dva zaposlena i jednim vanjskim suradnikom zaduženim za komunikaciju, a paralelno provodi nekoliko aktivnosti. Održane su tri radionice za izradu Strategije teritorija i u rujnu će biti spreman nacrt tog dokumenta, provodi se studija krajobraza, a dovršena je inventarizacija graditeljske baštine. Angažiranjem vanjskog suradnika za komunikaciju povećana je vidljivost projekta, a planira se i organizacija okruglog stola o socijalnoj i gospodarskoj vrijednosti baštine, rekao je Ugo Toić.

Izvješće o stanju makedonskog projekta podnijela je njegova koordinatorica Snežana Gerasimova Mateska, dok je o projektu „Vinska sela u regiji Limassol“, koji se provodi na Cipru, govorila asistentica u projektu Elena Tsangaridi.

Na sastanku u Makedoniji razgovaralo se i o različitim pristupima institucionalizaciji projekta u zemljama u kojima se provodi, a kao jedan od primjera predstavljen je model regionalnog parka u Francuskoj. Anne Pisot govorila je o različitim načinima na kojima su područja slična francuskim regionalnim parkovima organizirana u raznim državama svijeta u kojima je prepoznata potreba zaštite kulturne i prirodne baštine. Zanimljivo je da su na raznim kontinentima, istovremeno s provođenjem PPLR-a u jugoistočnoj Europi, postavljana identična pitanja o razvoju i valorizaciji baštine. Iako su već imali različita zaštićena područja tražili su drugačija rješenja koja sadrže snažnu komponentu društvenog i gospodarskog razvoja, te su prihvatili francuski model regionalnog parka. „To je za nas ohrabrujuće jer i nas sada muče ista pitanja u svezi institucionalizacije projekta, te vjerujem da ćete u vašem završnom izvješću krajem godine biti u stanju predložiti novi model i za vaše države“, rekao je de Thyse.

Koordinacijski sastanak bio je prilika za razgovor o mogućnostima nastavka projekta i nakon što krajem 2015. godine Vijeće Europe prestane s njegovim financiranjem te odgovornost za njegovo provođenje u cijelosti preuzmu projektni partneri, od nacionalne do lokalne razine. „Sve ovisi o našoj sposobnosti da čvrsto stanemo iza svojih stavova, da budemo afirmativni, da znamo prikazati pozitivne rezultate projekta“, smatra de Thyse. Prilika da se rezultati PPLR-a predstave na najvišoj razini bit će sjednica Komisije za kulturu, znanost, obrazovanje i medije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja će se održati na Cipru u listopadu, gdje će se raspravljati o učincima desetogodišnje aktivnosti PPLR-a. Stoga je dio sastanka u Lazaropolu bio namijenjen planiranju susreta parlamentaraca na Cipru na temu „Uloga kulturne baštine za zajednicu (Faro): Europska konvencija o krajobrazima; kulturna i prirodna baština kao temelj inovativnih programa za održivi razvoj. PPLR kao alat za buduće programe“.

Definitivni dokaz uspješnosti projekta bit će njegovo nastavljanje u drugačijem obliku – nakon završetka pilot faze projekt će se moći ponuditi državama koje ga žele primijeniti u obliku EU programa ili na neki drugi način.

Izjavu Mikhaëla de Thysa nakon sastanka u Makedoniji možete pogledati u priloženom videu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + eleven =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>