Posljednja radionica za izradu strategije razvoja otoka Cresa

U prostorijama Zajednice Talijana Cres održana je posljednja radionica za izradu strategije razvoja otoka Cresa. Na temelju rezultata prethodnih triju radionica Jedinica za provedbu projekta izradila je prijedlog strateškog okvira razvoja otoka Cresa o kojem su raspravljali Upravni odbor projekta i Međuministarsko vijeće.

Prije izrade završnog teksta Strategije održana je posljednja radionica kako bi svi zainteresirani još jednom raspravili predložene strateške smjerove, ciljeve i mjere radi njihove konačne provjere.

Na radionici je voditelj PPLR-a Ugo Toić predstavio prijedlog strateškog okvira nakon čega je organizirana strukturirana rasprava. Time je provjerena valjanost predloženog strateškog okvira, a sudionici radionice su imali priliku još jednom izvršiti eventualne korekcije.

Nakon radionice za sve je sudionike organizirano neformalno predblagdansko druženje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>