Studija krajobraza otoka Cresa dostupna je online

Kako je bilo najavljeno prilikom predstavljanja publikacije Studije krajobraza otoka Cresa u prosincu 2015., publikacija na hrvatskom i engleskom jeziku je sada dostupna za download na našoj web stranici Publikacije.

Osim same publikacije, dostupne su i četiri tematske karte koje se nalaze u njenom prilogu. Karte na jednostavan grafički način nastoje predočiti rezultate zaključne analize o stanju i vrijednostima creskih krajobraza te u prostorno smjestiti smjernice za upravljanje krajobrazima otoka Cresa.

KARTA 1 – Pregledna karta krajobraznih cjelina i područja.Karta koja na transparentnoj topografskoj podlozi prikazuje granice izdvojenih krajobraznih područja i cjelina. U legendi se mogu iščitati njihovi nazivi.

KARTA 2 – Karta vrednovanja / Karta vizura, prirodnog i kulturnog krajobraza. Karta vrednovanja krajobraza prikazuje kulturno-povijesne i prirodne vrijednosti krajobraza, te vizualnu izloženost sa određenih lokacija.

Procjena kulturno-povijesne vrijednosti krajobraza podrazumijeva integritet kulturno-povijesnih elemenata određenog krajobraznog područja.

Prirodna vrijednost krajobraza temeljena je na osjećaju prirodnosti odnosno subjektivnoj procjeni o snazi i prepoznatljivosti prirodnih procesa i elemenata te lišenosti antropogenog utjecaja. Istovremeno podrazumijeva i zastupljenost vrijednog prirodnog elementa krajobraza koji u značajnoj mjeri utječe na karakter krajobraza (evidentirane biljne zajednice, vrijedni resursi tla, vode itd.).

Vizualna izloženost krajobraza – evidentirane su točke odakle se pružaju vizure različitih karaktera

KARTA 3 – Problemska karta. Predstavlja procjenu prostornih problema i trendova: stupanj sukcesije prirodne vegetacije, očuvanosti ruralnih cjelina i cjelina naselja, očuvanost građenog dijela naselja, prostorni trendovi i intervencije te njihovi karakteri te zaštićena područja.

KARTA 4 – Karta osjetljivosti krajobraza sa prijedlogom režima upravljanja. Preklapanjem sustava vrednovanja i problemske karte procijenjena je osjetljivost krajobraza i prikazana u skali od 1-4. Veća osjetljivost sugerira stroži režim upravljanja, dok manja osjetljivost sugerira blaži režim i mogućnost većih promjena u krajobrazu. O režimima upravljanja koji se preporučuju može se dobiti više informacija u Studiji krajobraza otoka Cresa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 10 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>