Graditeljska baština u funkciji razvoja

U ulozi stručnjaka Vijeća Europe u Cresu je 7. i 8. srpnja boravio David Johnson, arhitekt iz Londona specijaliziran za konzervatorske projekte. Tom je prigodom održana i radionica na kojoj je, temeljem prethodno izvršenog bodovanja i sugestija sudionika, izabrano šest napuštenih graditeljskih sklopova koji imaju visok investicijski potencijal. Radi se o selu Zbišina i pastirskim stanovima Konec, Rosuja, Petrićevi, Grabrovica i Perhavac. Predstoji izrada tzv. preliminarne tehničke procijene koja će sadržavati osnovne podatke o lokacijama i građevinama, uključujući prijedlog njihove moguće namjene i procjenu vrijednosti investicije. Navedena dokumentacija će biti pripremljena do početka rujna nakon čega će se pristupiti izradi studije izvedivosti, odnosno sažetom poslovnom planu na temelju kojeg će OTRA krenuti u potragu za potencijalnim investitorima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>